دسته‌ها
مهندسی صنایع

دانلود کتاب اقتصاد صنعتی خداداد کاشی-industrial economy

دانلود کتاب اقتصاد صنعتی خداداد کاشی-industrial economy

دانلود کتاب اقتصاد صنعتی خداداد کاشی-industrial economy

توضیحات : 

اقتصاد صنعتی شاخه ای از علم اقتصاد است که بررسی کارکرد و سازمان بازارها در یک نظام مبتنی بر کارآفرینی ( نظام مبتنی بر سرمایه داری ) است. اقتصاد صنعتی به بررسی ارتباط بین ساختار و عملکرد بازارها و همچنین بررسیی رفتار بنگاهها و نحوی ارتباط آنها با یکدیگر می پردازد.این شاخه از علم اقتصاد تعاریف گسترده ای دارد که بر طبق نیاز تعریف می شوند.

فهرست مطالب :

فصل اول : تعریف اقتصاد صنعتی

 • اهداف اقتصاد صنعتی
 • وجوه افتراق اقتصاد خرد و اقتصاد صنعتی

فصل دوم : مفهوم بازار و طبقه بندی آن

 • تعریف بازار
 • تعریف صنعت
 • ابعاد بازار
 • یک روش عملی برای تعیین حدود بازار
 • ارزیابی

فصل سوم : رقابت و انحصار

 • ماهیت رقابت و انحصار
 • تعریف انحصار

فصل چهارم : قدرت بازاری

 • تعریف قدرت بازاری
 • روشهای اندازه گیری قدرت انحصاری
 • هزینه های اجتماعی انحصار
 • روشهای اندازه گیری قدرت بازاری
 • مطالعات تجربی
 • علل بروز قدرت بازاری
 • روشهای کسب قدرت انحصاری و استمرار آن و اعمال آن

فصل پنجم : تبعیض قیمت

 • ماهیت تبعیض قیمت و تعریف آن
 • انگیزه ی بنگاه برای اعمال تبعیض قیمت
 • شرایط لازم برای اعمال تبعیض قیمت
 • مصادیقی از تبعیض قیمت
 • انواع قیمت گذاری تبعیضانه
 • اثرات تبعیض قیمت
 • مواردی از تبعیض قیمت
 • تبعیض قیمت و سیاست های عمومی

آدرس url لینک دانلود کتاب اقتصاد صنعتی خداداد کاشی industrial economy

http://uploadboy.me/so01yuy6tu4i/Eghtesade Sanati.zip.html


رمز فایل: www.fooji.ir