دسته‌ها
مهندسی فناوری اطلاعات(IT) مهندسی کامپیوتر

دانلود کتاب طراحی دیجیتال موریس Digital Logic Design by Morris Mano

دانلود کتاب طراحی دیجیتال موریس Digital Logic Design by Morris Mano

دانلود کتاب طراحی دیجیتال موریس Digital Logic Design by Morris Manoدانلود کتاب طراحی دیجیتال موریس Digital Logic Design by Morris Mano

سر فصل ها

فصل اول: سیستم های دودویی
فصل دوم: جبر بول و گیتهای منطقی
فصل سوم: حداقل سازی در سطح گیت
فصل چهارم: منطق ترکیبی
فصل پنجم: مدارهای منطقی ترتیبی همزمان
فصل ششم: ثبات و شمارنده ها
فصل هفتم: حافظه و منطق برنامه پذیر
فصل هشتم: سطح انتقال ثباتی
فصل نهم : مدارهای منطقی ترتیبی غیر همزمان
فصل دهم : مدارهای مجتمع دیجیتال
فصل یازدهم: تمرینات آزمایشگاهی
فصل دوازدهم: سمبل های گرافیکی استاندارد


آدرس url لینک دانلود کتاب طراحی دیجیتال موریس Digital Logic Design by Morris Mano              : ترجمه فارسی

http://uploadboy.me/pphfewf05dl9/morismano-digital.zip.html


لینک دانلود کتاب طراحی دیجیتال موریس Digital Logic Design by Morris Mano              : زبان اصلی

http://uploadboy.me/tvyma80xvvl0/Digital Design.zip.html


لینک دانلود حل المسائل

http://uploadboy.me/6cppbssufxud/Madaar Manteghi_Moris Manoed 4th.zip.html


file pass-رمز فایل ها:    www.fooji.ir