دسته‌ها
مهندسی نفت

دانلود جزوه آزمایشگاه سنگ شناسی pdf

دانلود جزوه آزمایشگاه سنگ شناسی pdf

دانلود جزوه آزمایشگاه سنگ شناسی pdf

عنوان: جزوه ازدیاد برداشت (EOR)
استاد: دکتر خراط
سال نشر: 2013
نوشتار: تایپی

منبع: سایت نفتی


فهرست:

کانی شناسی

معرفی کانی های مهم و کاربردی

روش های اندازه گیری قطر دانه

مراحل تهیه مقطع میکروسکوپ

بررسی و تحلیل مقاطع نازک در زیر میکروسکوپ


لینک دانلود جزوه آزمایشگاه سنگ شناسی pdf

http://fooji.ir.uploadboy.me/3tsrwd6n9inq/az-sang-shenasi.zip.html