دانلود کتاب گوسفند ها به بهشت نمی روند pdf

دانلود کتاب گوسفند ها به بهشت نمی روند pdf نویسنده: فرهاد ناجی موضوع: طنز تعداد صفحات: 98 فرمت: کتاب PDF زبان: فارسی معرفی کتاب از زبان نویسنده: بارها برای اینجانب پیش آمده که در محفلی به محض اینکه می گویم این مسئله نه «چه جالب ، پس یه جوک تعریف کن»: [...]