کتاب کنترل فازی سیستم های صف بندی Fuzzy Control of Queuing Systems

کتاب کنترل فازی سیستم های صف بندی Fuzzy Control of Queuing Systems تعداد صفحات: 178 نوع فایل: pdf قیمت در آمازون: 167 دلار نویسنده: (by Runtong Zhang (Author), Yannis A. Phillis (Author), Vassilis S. Kouikoglou (Author Every day we experience the annoyance of having to queue. The phenomenon is becoming [...]