دسته‌ها
تاریخی

دانلود کتاب پنجشیر از دیدگاه مورخین pdf

دانلود کتاب پنجشیر از دیدگاه مورخین pdf

 دانلود کتاب پنجشیر از دیدگاه مورخین pdf

نويسنده / مترجم : عبدالحی قابضانی

زبان کتاب : فارسی

حجم کتاب : 1.8 مگابایت

نوع فايل : PDF

تعداد صفحه : 318

منبع: تک بوک

توضیحات درباره کتاب

اخیراً کتابی از طرف انتشارات سعید در شهر کابل به زیورچاپ آرسته گردیده است که تحت نام ” پنجشیر از دیدگاه مورخین ” عنوان گردیده است و تدوین کننده آن محترم عبدالحی ” قابضانی ” تذکر گردیده است . هرچند این کتاب در سال 1378 خورشیدی در پشاور پاکستان توسط انتشارات فضل برای بار اول به چاپ رسیده بود.

اما چاپ دوم آن از مزیت های خاصی برخوردار است واضافاتی نیز در آن صورت گرفته است، محتوای کتاب در رابطه با تاریخ پنجشیر، جغرافیای سرزمین پنجشیر مصروفیت وپیداوار زراعتی آن را احتوا میدارد که در نحو خود کاریست در خور ستایش بناً شائقین تاریخ افغانستان میتوانند از محتوای این کتاب در رابطه با تاریخ پنجشیر وبسا مسائل مربوط به این خطه باستانی معلومات وافری را دست یاب خواهند داشت

موضوعیکه قبل تذکر دانسته میشود اینکه ، کتاب و موضوعاتیکه ارائه شده در آن، بدور از دید حکام صاحب قدرت وعاری از دیدگاه تنظیمی میباشد. به جا خواهد بود که از تلاش های وافر محترم ” قابضانی ” اظهار سپاس گذاری بنمایم.

افغانستان بنابر موقعیت جغرافیایی و شرایط اقتصادی، سیاسی خود به عنوان چهار راه جهانی در آستانه آسیای مرکزی، روی راه معروف ابریشم در کانون تلاقی فرهنگ ها و تمدن های گوناگون همواره عرصه هجوم قبایل و اقوام ویرانگر قرار داشته است که این خود موجب فروپاشی مناسبات اقتصادی، اجتماعی، سرکوب های خشن نهضت ها و شورش های مردمی، سلطه استبداد سیاسی و احتناق فرهنگی، پسرفت های اجتماعی، رکود وقفه های بلند تاریخی توهم با حوادث طبیعی، قحطی، خشک سالی، زمین لرزه و جنگ های داخلی امیران و شهزاده گان محلی گردیده است. این کشور در طول تاریخ شورانگیز خویش، اگر کشوری اشغالگری را از سرزمین خویش رانده است، اشغالگری دیگری با عباوقبا دیگری سلطه خویش را گاه مستقیم و گاهی هم غیر مستقیم توسط ایادی بومی خویش مستقر ساخته است.

هر چند در کشور ما جنبش های فراگیر توده در طول تاریخ چندین بار بنابر موجودیت استبداد، وسیطره استعمار عرض اندام کرده است اما با تاسف این جنبش ها و قیام های مردمی همپای خویش جنبش سیاسی و فکری، توهم با سازمان دهی متداوم را فاقد بوده است. هر باریکه این چنین خیزش ها از شور انقلابی مردم هم ملهم باشد به دلیل اینکه به درستی رهبری نمی شود، یک بعدی و ناخواسته حرکت می کند، به شکست روبرو گردیده که در تداوم خویش بعد از هر شکست نطفه های یاس و ناامیدی، ابهام و اختشاشات فکری به مثابه نطفه ه ای از تسلیم طلبی پرورش می یابد.

روی هم رفته در جوامع استعمار زده ، استعمارگر عناصری را همانند خویش به وجود آورده و پرورش می دهد. عامل دیگری که به این نقیسه وابستگی دارد موضوع فرهنگی است… در همین راستا مطالعه و فراگیری آثار تاریخی سرزمین زیبای افغانستان از مبرمیت خاصی برخوردار می باشد.


دانلود رایگان کتاب