دانلود مقاله حقوق فردی و حقوق جمعی: وضع کار در چین

دانلود مقاله حقوق فردی و حقوق جمعی: وضع کار در چین

دانلود مقاله حقوق فردی و حقوق جمعی: وضع کار در چین Individual rights and collective rights: Labor's predicament in China Department of Government and International Studies, Hong Kong Baptist University, Kowloon Tong, Hong Kong Available online 31 January 2007 تعداد صفحات: 21 نوع فایل: pdf قیمت در ساینس دایرکت: 31...

ادامه مطلب ...