دسته‌ها
پرستاری

دانلود کتاب روان داروها برای بیماری کودکان-Mental Health Medications for Children

دانلود کتاب روان داروها برای بیماری کودکان-Mental Health Medications for Children

دانلود کتاب روان داروها برای بیماری کودکان-Mental Health Medications for Children

کودکان، گفته شده است، می با ارزش ترین منابع ما است. اگر این درست باشد، پس واجب است بر ما به آنها بهترین مراقبت ممکن است.

ایده ما برای نوشتن این کتاب ناشی از باور ما این است که دانش و تجربه ما می توانیم به شما را تامین می کودکان به کمک مراقبت است که به یک نسل بعد بهتر ایجاد دریافت خواهید کرد.

ما می خواستیم برای کمک به کسانی که در خط مقدم هر روز معلمان، مدیران مدارس، روانشناسان مدرسه، پرستاران، پدر و مادر، پدربزرگ و مادربزرگ و-تصمیم گیری روزانه بی شمار است که رفتن به تشکیل یک کودک سالم است.


Children, it is said, are our most precious resource. If this is true, then it is incumbent upon us to provide them the very best care possible.

Our idea for writing this book stemmed from our belief that the knowledge and experience we can provide to you can help children receive the care that will create a better next generation.

We wanted to help those who are on the frontlines every day—teachers, school administrators, school psychologists,
nurses, parents, and grandparents—make the myriad daily decisions that go into forming a healthy child.


download link address

آدرس url لینک دانلود کتاب روان داروها برای بیماری کودکان Mental Health Medications for Children

http://uploadboy.me/5tzagmxlxnhk/[Ronald_T._Brown,_Laura_Arnstein_Carpenter,_Emily.pdf.html